abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

18 april 2007 Arceer getest voor GstarCAD.
Arceer wordt door vele tekenaars al jaren gebruikt in AutoCAD. Niet gek dus dat er onlangs werd gevraagd naar de test voor GstarCAD. Een kleine aanpassing was nodig, maar nu werkt deze handige tool ook voor GstarCAD, dus arceren zoals u gewend bent!

25 maart 1998

Arceren met minder vrijheden

Het arceren is over de versies heen inmiddels zodanig verbeterd, dat je zou zeggen dat het toch niet veel beter kan. Anno 1998 - ruim tien jaar later - zitten we nog met zodanige bezwaren, dat houtje-touwtje-oplossingen als het hier beschreven Autolisp-programma Arceer een welkome aanvulling van de professionele AutoCAD-software betekenen. De essentie van deze arceerfunctie is dat er zoveel mogelijk mee moet kunnen met zo min mogelijk vragen op het moment van gebruik door de tekenaars. Dit valt of staat met het maken van afspraken over het gebruik van arceringen. Een goed voorbeeld daarvan is versie 3 van het afsprakenstelsel van de vereniging Geïntegreerd Bouwen. De hierin vermelde afspraken over arceringen zijn volledig als voorbeeldinstellingen bij deze functie uitgewerkt.

Geen schaalproblemen meer

De schaalfactor van de arcering is niet altijd gelijk aan die van de schaal waarop wordt getekend. Deze hangt ten eerste af van de manier waarop de arcering is gedefinieerd en ten tweede van de bedoeling van de arcering. Sommige arceringen zijn symbolisch bedoeld, anderen geven iets van de (toekomstige) werkelijkheid weer, bv. tegelwerk of metselverbanden. Dit laatste type noemen we modelarceringen. Op elke tekenkamer zou het gebruik van arceringen als manier om iets duidelijk te maken gestandaardiseerd moeten zijn, inclusief de schaal van de arcering. Het programma Arceer maakt het mogelijk om per arcering én per tekenschaalbereik de schaalfactor van de arcering vooraf in te stellen, zodat tijdens het tekenen, als de schaal al bekend is, alleen nog het soort arcering gekozen hoeft te worden. Voor het werken met meer schalen per tekening verwijzen wij u naar het programma Detail.

Geen hulplijnen meer

Als een te arceren gebied niet helemaal gesloten is, is het niet langer nodig om eerst hulplijnen te tekenen. Het programma Arceer arceert behalve gesloten gebieden ook open polylijnen, tussen twee losse lijnen of bogen, langs een polylijn over een bepaalde breedte. De associativiteit van dergelijke arceringen kan daarbij in tact blijven.

Geen aansluitproblemen meer

Bij arceringen voor tegel- of metselwerk is het vaak wenselijk dat ze met een hele of halve maat beginnen en dat de richting zich op een bepaalde manier verhoudt met één van de randen. Met het programma Arceer is per arcering vooraf in te stellen hoe deze zich in dit opzicht moet gedragen. Dus geen vragen tijdens het tekenwerk.

Vanzelf de juiste lagen

Het kan erg handig zijn als arceringen in bepaalde lagen geplaatst worden. Ook deze praktijkwens wordt door het programma Arceer ingevuld. Per arcering is vooraf instelbaar op welke laag deze terecht moet komen. Voor het samenstellen van de naam van deze laag kan het programma gebruik maken van de actieve laag, zoals dit ook in de afspraken van de vereniging Geïntegreerd Bouwen is verwerkt. Zo kunnen tekenobjecten die bij elkaar horen in bijna gelijknamige lagen gezet worden.

Arceringen combineren met vlakvullingen

Het komt in bepaalde vakgebieden regelmatig voor dat een arcering over een vlakvulling heen gezet moet worden, zoals voor prefab betondoorsneden (zie de figuur hiernaast). Met het programma Arceer maakt u één arceerdefinitie, waarin meerdere arceerpatronen opgenomen kunnen worden, dus ook Solid voor vlakvullingen. Direct na het maken van de vlakvulling wordt het object naar de achtergrond gedrukt, zodat alle overige objecten zichtbaar blijven.
In deze kolom vindt u voortaan aanvullende opmerkingen rond dit onderwerp.
De tekst links hiernaast kan verouderd zijn.

Het laatste nieuws vindt u via het hoofdmenu
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv