abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

CADM-nieuwsoverzicht CAD-nieuws 19 - 7juli 1999

Gemeente Leiden organiseert lagen volgens GB3

Onlangs hebben wij het grootste deel van onze opdracht van de gemeente Leiden afgerond. De gemeente stapte kort geleden met ca. 50 CAD-stations over op AutoCAD Map, deels vanuit de DOS-omgeving met AutoCAD 12, deels vanuit de Windows-omgeving met AutoCAD 13. Bij de overstap is IDEOMA als consultant ingeschakeld voor de inrichting van de CAD-omgeving en de opleiding van de gebruikers. Hierbij is gebruik gemaakt van een groot deel van de al aanwezige hulpprogramma's uit de Toolbox. In het kader van dit project zijn tevens enkele tools ontstaan en zijn kleine verbeteringen aan bestaande tools aangebracht.

Esetup stelt de tekening in
Voor het opzetten van nieuwe tekeningen is het programma Esetup ingericht met de nieuwe gestandaardiseerde instellingen van de gemeente. Met deze functie wordt onder meer het wisselend werken in meters (kaartbladgeori�nteerd) en millimeters (gebouwen, beton- staal- en houtconstructies en details) geregeld en wordt de paper space omgeving opgezet met kader, stempel en een viewport met de juiste schaal.

Afbeelding vergroten Xrefload werkt met Xref's zoals het hoort
Om de landmeetkundige en kadastrale informatie voor iedereen eenvoudig toegankelijk te maken is een werkbalk gemaakt. De eerste knop hiervan geeft de gehele gemeente Leiden als ori�ntatieplaatje, de knoppen daarnaast projecteren de randen en nummers van de aanwezige kaartbladen (GBKN en Kadaster) daaroverheen. Door nu in te zoomen op een bepaalde wijk en een kaartbladnummer aan te wijzen wordt de bijbehorende kaart in beeld gebracht. Om te voorkomen dat er eindeloos kaartinformatie gekopieerd wordt, is gekozen voor het werken met Xref's. Om deze werkwijze te stroomlijnen is het programma Xrefload gemaakt, waarmee een Xref kan worden geladen door zijn bestandsnaam in te tikken (of onder een knop te zetten) of een tekst met die naam aan te wijzen. Wordt een reeds geladen Xref aangewezen of ingetikt, dan wordt deze afgekoppeld. Om het co�rdinaatvast werken te stimuleren worden de Xref's meteen op een vaste vergrendelde laag geplaatst en staan ze altijd onverschaald en ongeroteerd op 0,0. De standaardopdracht Xref van AutoCAD laat hier duidelijk veel te veel vrijheden.

ViewGISK toont LKI-gegevens
Omdat de landmeetkundige ondergronden ook niet-grafische gegevens bevatten, is er voor gekozen om een tool te maken voor het benaderen van deze gegevens. Het programma ViewGISK laat de gebruiker een lijn aanwijzen in de vergrendelde Xref-ondergrond, waarna het de opnamedatum, de wijze van inwinning en de bron op het scherm toont. Dit scheelt vele telefoontjes naar de afdeling Landmeten en Vastgoed.

Afbeelding vergroten GB3Layer met RAW- en LKI-invulling
Omdat de wens bestond om volgens ��n gemeenschappelijke standaard te gaan werken is gekozen voor versie 3 van de lagenstructuur van de Stichting Ge�ntegreerd Bouwen (GB3). IDEOMA had hiervoor al een aantal handige tools beschikbaar omdat veel bedrijven in de CAD-wereld deze landelijke afspraken volgen. Omdat de van oorsprong bouwkundige GB3-afspraken niet voorzien in een invulling voor de civiele techniek en de landmeetkunde, is een praktische invulling gemaakt volgens de RAW-, resp. LKI-codes. Ook de afdelingen Groen, Stedebouw en Verkeer hebben een vakgerichte invulling van de GB3-lagenstructuur gemaakt, waarmee de gemeentebrede lagenafspraak een feit werd. Door het programma GB3Layer te gebruiken is van elke laagcode bekend waar deze thuis hoort. Als de gebruiker eerst een lijn aanwijst en dan GB3Layer start, worden de selectiebalken op de bij die laagcode behorende standen gezet. Kiest de tekenaar dan in ��n van de lijsten een andere optie, dan wordt bij OK de geselecteerde lijn naar die laag verplaatst. Als hiervoor een nieuwe laag nodig is, wordt deze aangemaakt met de kleur en het lijntype dat in de instellingen is vastgelegd.
Afbeelding vergroten Als GB3Layer wordt gestart terwijl er in de tekening niets is geselecteerd, dan wordt de actieve laag in de lijsten weergegeven en een andere keuze gevolgd door OK maakt de daaruit volgende laag actief. Door de opties "-alle-" te gebruiken kunnen de lagen per groep gemanipuleerd worden. Zo kan alles van een vreemde discipline uitgezet of grijs gekleurd worden, waarna gericht bepaalde thema's aangezet of gekleurd kunnen worden.
Afbeelding vergroten


Klik hier voor meer informatie over Tools voor AutoCAD
In deze kolom vindt u voortaan aanvullende opmerkingen rond dit onderwerp.
De tekst links hiernaast kan verouderd zijn.

Het laatste nieuws vindt u via het hoofdmenu
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv