abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

CADM-nieuwsoverzicht CADM-nieuws 26 - 9 maart 2001

AutoManager Meridian deel 3

Kijk ook naar deel 1 en deel 2

Meridian inrichten

IDEOMA kan het inrichten van Meridian volledig voor u verzorgen, maar hierna kunt u zien dat deze werkzaamheden ook voor u als databasebeheerder een zeer lage drempel hebben. Meridian biedt u maximale functionaliteit en flexibiliteit zonder te hoeven programmeren. Met de AM-Meridian Configurator kunt u Meridian inrichten naar uw eigen wensen. Hier kunnen de eigenschappen van de documentsoorten worden geconfigureerd, zoals het revisienummeringsysteem en de templates voor nieuwe documenten. Ook kan hier de gebruikersomgeving van de PowerUser worden ingesteld, evenals de rechten van gebruikersgroepen per kluis of per documentsoort.

Afbeelding vergroten

Documentsoort instellen

Via de documentsoort wordt aangegeven of de documenten revisienummers hebben. Voor bv. fotobestanden is geen revisienummer nodig, terwijl tekeningen en berekeningen elk een eigen revisienummeringsysteem kunnen hebben.
De kluis configureren

Per kluis kunnen de toegangsrechten worden bepaald.

Afbeelding vergroten
Instellen van rechten
Het instellen van de rechten is 100% geïntegreerd met de systematiek van Windows 2000 (vergelijkbaar met NT).

Afbeelding vergroten


De PowerUser configureren

Met de AM-Meridian Configurator kunt u eigen Views aanmaken om de documenten langs verschillende hiërarchische structuren te kunnen benaderen.

Afbeelding vergroten
Standaardviews instellen
Per kluis kan worden aangegeven hoe de basislijsten Explorer View en My Working Copies View van de PowerUser er uit zien. Ook de veldnamen zijn te beïnvloeden, zonder de database aan te passen, maar dat gebeurt niet hier.Afbeelding vergroten
Eigen views maken
Via Views kunnen eigen hiërarchiesche weergaves gedefinieerd worden van de lijst in de PowerUser. Hiernaast wordt een view gedefinieerd om de documenten te tonen die in bewerking zijn, gesorteerd per gebruiker en binnen de gebruiker per documentsoort. Hieronder is te zien hoe deze lijst er voor de gebruiker uitziet.Afbeelding vergrotenMeridian aansturen via Visual Basic

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Visual Basic-testtoepassing, dat aangeeft dat u Meridian volledig kunt integreren in uw andere informatiesystemen. Dit is ook de basis van de integratie van IDEOMA Document en Meridian welke wij in gedachte hebben. De linkse lijst toont de interne projectnummers van Meridian. Als u er daar één van aanklikt, dan wordt boven de rechtse lijst de projectnaam ingevuld en de documenten die Meridian momenteel daarin heeft zitten. Dit testvoorbeeld kijkt rechtstreeks in de centrale Meridian-database en geeft dus altijd de actuele informatie. Alle informatie in Meridian is op deze manier te ontsluiten.

Afbeelding vergroten
Afbeelding vergroten
Option Compare Database
Dim ammOpenVault As New AMOpenVault, ammVL As AmVaultLink, App As Application

Private Sub Command0_Click()
    Set App = Me.Application
    Set ammVL = ammOpenVault.SelectedVault
    MsgBox "Application: " & App.Name
    ammVL.MachineName = GetSetting(App.Name, "OpenVault", "Machine", "")
    ammVL.DataStoreName = GetSetting(App.Name, "OpenVault", "Datastore", "")
    ammVL.VaultName = GetSetting(App.Name, "OpenVault", "Vault", "")
    InitForVault
End Sub

Private Sub Command1_Click()
 ammOpenVault.Show
End Sub

'Initialize after a new vault has been chosen
Private Sub InitForVault()
    Dim ammDR As AMDocumentRepository, ammBL As AMBaseline
 '   On Error Resume Next
    With ammVL
     MsgBox "Machine " & .MachineName & vbCrLf & _
         "Vault " & .VaultName & vbCrLf & _
         "Workarea " & .WorkPackageDisplayName & vbCrLf & _
         "Time " & .DateTimeAsText & vbCrLf & _
         "User " & .IsWorkMode
    'Settings stored under

    ' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings
    ' \appname
    ' \Openvault
     Call SaveSetting(App.Name, "OpenVault", "Machine", .MachineName)
     Call SaveSetting(App.Name, "OpenVault", "Datastore", .DataStoreName)
     Call SaveSetting(App.Name, "OpenVault", "Vault", .VaultName)
    End With

    Set ammDR = ammVL.CreateVault
    With ammDR
     For Each ammBL In .Baselines
      MsgBox ammBL.DisplayName & " d.d. " & ammBL.MomentDate
     Next
     [Projecten].Clear
     For Each ammSWP In .SubWorkPackages
      [Projecten].AddItem ammSWP.ID '.DisplayName & " - " & ammSWP.Documents.Count
     Next
    End With
    If Err Then MsgBox "Fout in InitForVault: " & Err.Description
End Sub

Private Sub Projecten_Change()
 Dim ammSWP As AMWorkPackage, ammDoc As AMDocument
 If VarType([Projecten].Value) <> vbNull Then
    Set ammSWP = ammVL.CreateVault.SubWorkPackages([Projecten].Value)
    [Projectnaam] = ammSWP.DisplayName
   '  .ColumnCount = 2
   '  .ColumnWidths = "3,3"
     [Documenten].Clear
     For Each ammDoc In ammSWP.Documents
      [Documenten].AddItem ammDoc.DisplayName
   '   .AddItem ammDoc.DocumentTypeDisplayName
    Next

 End If
End Sub

Conclusie

AutoManager Meridian is met afstand één van de mooiste nieuwe producten op het gebied van documentenbeheer en IDEOMA is er trots op om met zo'n product te mogen werken. Mis het niet en kom langs op één van onze productpresentaties of geef u meteen op voor de driedaagse basisopleiding, want dan kunt u het product pas echt goed beoordelen.

Klik hier voor de huidige opleidingen en diensten.
In deze kolom vindt u voortaan aanvullende opmerkingen rond dit onderwerp.
De tekst links hiernaast kan verouderd zijn.

Het laatste nieuws vindt u via het hoofdmenu
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv